fbpx

Zbliża się sezon narciarski!

Zima nadchodzi. Jej pierwsze oznaki znajdziemy nawet w polskich górach, gdzie spadł pierwszy śnieg, a na alejskich stokach już parę tygodni temu mogliśmy spotkać szusujących zapaleńców.

A Czy Ty Rozpocząłeś/-aś Przygotowania do Sezonu Narciarskiego?

Narciarstwo alpejskie jest sportem bardzo dynamicznym, wymagającym dużej koordynacji. Przeciętny narciarz podczas jedno lub dwutygodniowego wyjazdu spędza na stoku 5-6h dziennie. Warunki na stoku są zmienne i zazwyczaj z biegiem dnia robią się coraz trudniejsze. Przybywa muld oraz miejsc oblodzonych, a równocześnie spada nasza siła i skupienie przez co tym łatwiej o kontuzje. Jednocześnie na stoku zazwyczaj nie brakuje innych narciarzy co dodatkowo utrudnia swobodne przemieszczanie się po stoku.

Czy Twoje Ciało Jest Gotowe na Takie Wyzwanie?

Jeśli przez cały rok jesteś aktywny/-a fizycznie (150+ min/tygodniowo intensywnego wysiłku fizycznego) to prawdopodobnie tak (nie zapominaj, że przygotowanie fizyczne to nie wszystko i na nartach ważne są również umiejętności techniczne, które możesz szlifować z instruktorem). Jednak zakładamy, że wielu z nas nie znajduje czasu na regularną aktywność dlatego prezentujemy kilka rad jak przygotować się do sezonu narciarskiego jeśli wciąż siedzisz przy biurku, a Twój wyjazd w Alpy zbliża się wielkimi krokami.

Przygotowanie do sezonu narciarskiego (jeśli nie trenujesz przez cały rok) warto rozpocząć minimum 3 miesiące przed wyjazdem w góry. Trening przed sezonowy powinien obejmować przygotowanie kondycyjne i siłowe. Twoje ciało musi być gotowe na zjazdy trwające często po kilka-kilkanaście minut, a jednocześnie być zdolne do szybkiej reakcji. Wieloktrotnie na stoku zdaża się sytuacja w której nagle przed nartami pojawia się inny narciarz lub wjeżdzamy ze śniegu na lód. Tylko silne i zdolne do natychmiastowej reakcji mięśnie są w stanie zmniejszyć ryzyko kontuzji lub jej zapobiec.

Przykładowy trening zaprezentujemy w kolejnych odsłonach serii o bezpiecznym narciarstwie, wstępnie powinien się on składać z:

  • Złożonych ćwiczeń wzmacniających kończyny dolne – przysiad, martwy ciąg, wykroki itp.
  • Dynamicznych ćwiczeń “uczących” szybkiej pracy mięśni – skoki, skipy, sprinty
  • Ćwiczeń specyficznych dla dyscypliny – wzmacniających w pozycjach typowych dla narciarstwa
  • Ćwiczeń stabilizujacych tułów – w pozyjach niskich oraz wyskokichĆwiczeń koordyncyjnych na niestabilnym podłożu – w narciarstwie często podłoże pod nartami jest zmienne

Jeśli jeszcze nie zacząłeś przygotowań do sezonu zapraszamy do CRS chętnie w tym pomożemy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na spotkanie!

The Ski Season Is Approaching!

Winter is coming! The first signs can be found even in the Polish mountains, where the first snow has already fallen, and on the slopes a few weeks ago we could meet skiing enthusiasts.

Have You Started Preparations for the Ski Season?

Alpine skiing is a very dynamic sport that requires a lot of coordination. The average skier spends five to six hours a day on the slopes during a one or two-week trip. Conditions on the slopes are changeable and usually get more difficult as the day goes on. There are more moguls and icy places, and at the same time our strength and focus decreases, which makes it easier to injure. At the same time, there is usually no shortage of other skiers on the slope, which additionally makes it difficult to move freely on the slope.

Is Your Body Ready for Such a Challenge? 

If you are physically active all year round (150+ minutes / week of intense physical effort) then probably yes (do not forget that physical preparation is not everything and on skis technical skills that you can improve with an instructor are also important). However, we assume that many of us do not find time for regular activity, so we present some tips on how to prepare for the ski season if you are still sitting at your desk and your trip to the Alps is fast approaching!

Preparation for the ski season should be started at least three months before going to the mountains. Pre-season training should include conditioning and strength preparation. Your body must be ready for descents, often lasting several to several minutes, and at the same time be able to react quickly. Many times on the slope there is a situation in which suddenly another skier appears before skiing or we enter the ice from snow. Only strong muscles that are able to react immediately can reduce the risk of injury or prevent it.

We will present an example training in the next installments of the safe skiing series, initially it should consist of:

  • Compound exercises to strengthen the lower limbs – squat, deadlift, lunges, etc.
  • Dynamic exercises „teaching” fast muscle work – jumps, skips, sprints
  • Discipline-specific exercises – strengthening in ski- specific positions
  • Trunk stabilization exercises – in low and high necklaces
  • Coordination exercises on unstable ground – in skiing, the ground under the skis is often variable

If you have not yet started the preparations for the season, we will be happy to help you! Contact us today to make an appointment!

Related Posts

Leave a reply


close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!